Modish Club Chonburi

กองพันต่อสู้อากาศยานที่12 สโมสรกีฬาทางน้ำ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110, Pattaya and Chonburi
+66 86 078 7661
https://www.facebook.com/Modish-club-386489078068108/
modish.club@gmail.com
Banquet hall

Modish Club Chonburi - venue in Pattaya and Chonburi